Week3

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 4 ปีการศึกษา 2558

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม :ทางมะพร้าว
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำทางมะพร้าวให้นักเรียนดู
เห็นอะไร ทำอะไรได้บ้างรู้สึกอย่างไร
นักเรียนหยิบทางมะพร้าวคนละ อัน
-แปรงร่างเป็นอะไรก็ได้ตามจิตนาการ
ถ่ายทอดเรื่องราว
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกันขอบคุณทุกจิตนาการ
ทางมะพร้าว
อังคาร
ใคร่ครวญ ทบทวน เชื่อมโยง และเห็นคุณค่าของเวลา
ชื่อกิจกรรมนาฬิกากับชีวิต
ขั้นเตรียม :  กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (งูใหญ่ กำแบ เคาะร่างกาย)
ขั้นกิจกรรมครูนำนาฬิกามาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามว่า นักเรียนเห็นอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร และสิ่งที่เห็นมีความสำพันธ์กับชีวิตของตัวเราอย่างไร
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ตนเองรูสึกมีความสุข เช่น เวลาหนึ่งทุ่ม จะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกมีความสุข เพราะจะได้ทานข้าวเย็นและสนทนากันกับทุกคนในครอบครัว
ครูแจกกระดาษรูปวงกลมให้นักเรียน และให้นักเรียนใคร่ครวญทบทวนถึงช่วงเวลาที่ตนเองรู้สึกมีความสุขมากที่สุด และให้นักเรียนวาดภาพนาฬิกาของตนเองโดยตกแต่งเป็นเรื่องราวที่สัมพันธ์กับความรู้สึกนั้น
ครูให้นำเสนอช่วงเวลาที่มีความสุขตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ขั้นสรุป:
 - ครูขอบคุณทุกเรื่องราวจากนักเรียนทุกคน
กระดาษตัดเป็นรูปวงกลม สีไม้
เรื่องเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความสุขจากคุณครู
พุธ
ผ่อนคลาย ,จดจ่อมีสมาธิ จินตนาการ

ชื่อกิจกรรม : บทเพลงบรรเลง
ขั้นเตรียม
:กำหนดลมหายใจ ลมหายใจ แตะตามคำสั่ง
ขั้นกิจกรรม
:1.ดูเพลง This is me (รายการ Thailand Got Talent )2.สะท้อนความรู้สึกตามเนื้อหาเพลง
ขั้นจบ
:ขอบคุณซึ่งกันและกัน
คลิปวิดีโอเพลง "This is me"
พฤหัสบดี
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจชื่อกิจกรรม : สำรวจแปลงนา
ขั้นเตรียม
 : เดินสำรวจแปลงนาโรงเรียน
ขั้นกิจกรรม
:นำเสนอความคิดเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลงนา และวาดภาพบันทึกสิ่งที่เหนงลงในแผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ขั้นจบ
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
แปลงนาโรงเรียน
แผ่นวงกลมวงจรทุ่งนานอกะลา
ศุกร์
-จินตนาการและสร้างสรรค์
-ใคร่ครวญความเชื่อมโยงต่อสิ่งที่ทำกับตนเอง
-มีสติจดจ่อต่อสิ่งที่ทำ
ชื่อกิจกรรม ความจริงหัวกลับ
ขั้นเตรียม : หลับตาสมาธิ
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนดูภาพลายเส้นที่วาดเพียงครึ่งเดียว
ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่สังเกตเห็น
ครูแจกภาพให้นักเรียนแต่ละคน
นักเรียนวาดภาพต่อเติมให้สมบูรณ์ตามจินตนาการ
นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพที่เกิดขึ้น
ขั้นจบ : ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจและทุกเรื่องราวที่ทุกคนได้ถ่ายทอด
ภาพที่ไม่สมบูรณ์
กิจกรรม บัตรคำแสนสนุก
เป้าหมายมีสติจดจ่อต่อสิ่งที่ทำ

ขั้นเตรียม: กำกับสติโดยท่า ฺBrian Gym ท่า สุนัขจิ้งจอก รูปตัวแอล และงูใหญ่


ฺBrian Gym ท่าพี่สุนัขจิ้งจอก กับตัวแอลกำกับสติก่อนทำกิจกรรม ฺBrian Gym ท่าง่ายๆ


ขั้นกิจกรรม
            พี่เพลงมีบัตรคำ(ภาษาอังกฤษ) โดยพี่เพลงจะส่งบัตรคำให้พี่ๆป.5 คนละ1 บัตรคำ หลังจากนั้นคนแรกก็จะพูดคำศัพท์ของตัวเอง และคนที่สองก็จะทวนคำศัพท์ของคนที่ 1 และพูดคำศัพท์ของตัวเอง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย


พี่เพลงอธิบายขั้นตอนของกิจกรรมพี่ชลทวนคำศัพท์ของเพื่อนๆ พร้อมบอกคำศัพท์ของตนเอง


พี่ก้อยนั่งฟังอย่างมีสมาธิ จดจ่อ


พี่เบ็คพูดทวนคำศัพท์เพื่อน และพูดคำศัพท์ของตัวเอง

ขั้นจบ:
กลับมามีสติ รับรู้ลมหายใจของตัวเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น