Week2

กิจกรรมจิตศึกษากับการบ่มเพาะปัญญาภายใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 4 ปีการศึกษา 2558 

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
2
จันทร์
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ชื่อกิจกรรม : พับดอกกุหลาบ
ขั้นเตรียม : Brain gym 2 นาที
ขั้นกิจกรรม : ครูนำตะกร้าใบเตยมาให้นักเรียนดู
-สังเกตเห็นอะไรทำอะไรได้บ้าง
นักเรียนหยิบใบเตยคนละ ใบ พับเป็นดอกกุหลาบ
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน/Empower
ใบเตย
อังคาร
ความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งรอบตัว และฝึกจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ชื่อกิจกรรม : แปลงร่างสร้างสัมพันธ์
ขั้นเตรียม:กิจกรรม Brain Gym 3 ท่า ( ไขว้สลับ แตะสลับ นวด ) และกลับมารู้ลมหายใจ ครูสร้างข้อตกลงและอธิบายกติกาการทำกิจกรรมร่วมกัน (ครูจะให้นักเรียนคนแรกเข้าไปอยู่ในวงกลม และจินตนาการแปลงร่างเป็นรูปที่ตนเองอยากจะเป็น จากนั้นให้นักเรียนคนต่อมาเข้าไปในวงกลมและแปลงร่างโดยให้มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันได้กับคนแรก ซึ่งครูอาจให้นักเรียนที่ออกไปแปลงร่างเล่าถึงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เลือกกับสิ่งที่ตนเองกำลังจะแปลงร่าง จากนั้นครูจะทำการสุ่มเลือกรายชื่อนักเรียนคนที่สาม เพื่อเลือกว่าตนเองจะแปลงร่างให้มีความสัมพันธ์กับใครระหว่างคนที่หนึ่งหรือคนที่สอง และหากใครที่ไม่ถูกเลือกก็จะกลับเข้าไปนั่ง)
ขั้นกิจกรรม:  ครูขออาสานักเรียนเข้าไปในวงกลมและแปลงร่างตามจิตนาการ จากนั้นจะทำการสุ่มนักเรียนเพื่อเข้าไปทำกิจกรรมจนครบหมดทุกคนตามเงื่อนไขที่วางไว้ในเบื้องต้น
ขั้นจบ:ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
- ครูชื่นชมทุกๆจินตนาการ
-


พุธ
มีจินตนาการและมีสติอยู่กับตัวเอง

ชื่อกิจกรรม : ภาพ3มิติ
ขั้นกิจกรรม:1.ครูเปิดภาพสามมิติให้นักเรียนดู2.ถาม-ตอบในสิ่งที่เห็น3.แจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละคน4.ออกแบบภาพสามมิติของตนเอง5.แต่ละคนนำเสนอแนวคิด
ขั้นจบ
:Empower
I pad
กระดาษ
ดินสอ

พฤหัสบดี
มีสติอยู่กับตัวเองโดยการกำกับลมหายใจชื่อกิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม
 : Brain gym
ขั้นกิจกรรม
:ทำท่าโยคะโดยกำหนดลมหายใจ ลำดับจาก ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
ขั้นจบ
: ครูให้Empower ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ท่าโยคะ
ศุกร์
-มีสติจดจ่ออยู่กับตัวเอง
-คิดเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่น
-ใคร่ครวญตนเอง
ชื่อกิจกรรม : นิ้วมือแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม Brain gym
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง(นิ้วต่อ คน)
-นักเรียนนำเสนอบุคคลและความประทับใจ
ขั้นจบ ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจ
-กระดาษครึ่ง A4
-มือของเราจิตศึกษาชื่อกิจกรรม "มุมมอง"

ขั้นเตรียม
ทำความเคารพด้วยความนอบน้อมขั้นกิจกรรม


ครูผึ้งใช้คำถามกระตุ้นการคิด "พี่ๆเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูเตรียมมา"


พี่พลอย แชร์ที่สิ่งที่ตัวเองเห็นให้ครูและเพื่อนฟัง


พี่ออโต้วาดภาพจากสิ่งที่เห็นพี่นุ่นแชร์ความคิดเห็นผ่านรูปภาพขั้นสรุป
กลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเอง ส่งมอบพลังความรัก/ ความปรารถนาให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น